Poliuretanske pene v naših izdelkih

  Čevljarstvo Čistilne gobice Pohištvena industrija Ležišča Embalaža Zvočna izolacija Avtomobilska industrija

P
o
l
i
e
t
r
s
k
e

p
e
n
e

P
U
H
I
N

PE/PEE       x x      
PN       x x x    
PNS     x     x x
PT       x x x    
PTS     x     x x
PP       x x x    
PPS     x     x x
PG   x   x        
PGL x            
PGLS             x
PL                
PLS             x
PLS/OC             x
PLS/LE             x
PLS/LE OC             x
HR       x x      
VE   x    x   x      x
PM     x          
PURLATEX       x  x       

P
o
l
i
e
s
t
r
s
k
e


p
e
n
e

I
P
R
E
N
IP     x          
IT           x    
  IT/LF x           x
  IT/LFK1 x       x   x
  ITS         x    
  ITS/N              
  ITS/LF             x
  ITS/LFK1             x
  TS             x
E
C
O
p
e
n
e
PE       x x      
PL               x
PG   x            
Polietrske pene PUHIN Polieterske pene proizvajamo v gostotah 15-110kgm3. Pene so elastične, zračno prepustne, odporne na hidrolizo. Zaradi svojih lastnosti se uporabljajo na področjih, kjer so zahteve po najvišjem udobju.

PE/PEE-

Polieterske pene Puhin elastik imajo nižje tlačne trdnosti in povečane elastičnosti
PN- Polieterske pene Puhin normal imajo standardne tlačne trdnosti
PT- Polieterske pene Puhin nosilni s povečano tlačno trdnostjo
PP- Polieterske pene Puhin trdi z visoko tlačno trdoto
PG- Polieterske pene Puhin višjih gostot in visokih tlačnih trdot
PL- Polieterske pene Puhin lami za plameno laminacijo
HR- Polieterske pene z visokim odbojem, high resilient
VE- Polieterske pene s spominom, memory foam
PM- Polieterske pene Puhin marena, pena s strukturo morske spužve
Purlatex Polieterske pene z lastnostmi lateksa
   
Poliestrske pene IPREN Poliestrske pene proizvajamo v gostotah od 20-75kg/m3. Pene se zaradi svojih lastnosti, kot so: termoplasičnost, regularna celična struktura in odlična odpornost na mehanske obremenitve uporabljajo predvsem v tehničnih aplikacijah.
IP- Poliesterske pene Ipren poltrdi so razvite za uporabo v gospodinjstvu (čistilne gobice).
IT- Poliesterske pene Ipren tehnični izdelujemo v različnih variantah. Pene z znižano gorljivostjo (IT/S), samougasljive pene (ITS/N). Pene "low fogging" (IT/LF). Pene odporne na hidrolizo. (IT/K1).
TS- Tesnilne pene so vodno in zračno neprepustne.

HR

HR

HR

IP

IP

IT

IT

PE

PE

PG

PG

PL

PL

PM

PM

PN

PN

PP

PP

PT

PT

PURLATEX

PURLATEX

VE

VE

VE