Skupščine delničarjev 2016

27. skupščina delničarjev –29.3.2016

 

26. skupščina delničarjev – 9.2.2016