Poslanstvo družbe

Smo specializiran proizvajalec mehke poliuretanske pene, izdelkov iz nje in izdelkov z višjo stopnjo dodelave mehke PU pene. Pri svojem delovanju skrbimo za uravnotežen dolgoročen razvoj podjetja, zadovoljstvo kupcev, zaposlenih, lastnikov in drugih deležnikov, na katere s svojim delovanjem vplivamo in kateri vplivajo na nas.

Družba Plama-pur stoji na kraško-brkinskem področju. Od samega začetka je močno povezana s prebivalci ožje in širše okolice, saj mnogim zagotavlja socialno varnost in življenjski standard.

S sponzorskimi prispevki in drugimi oblikami podpore pomaga društvom in organizacijam in tako sooblikuje njihove dejavnosti. Še posebno smo veseli uspehov, ki jih dosegajo športna in kulturna društva, etno folklorne skupine, krajevne skupnosti ...