Osebna izkaznica

Naziv: Plama-pur, proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.o.o.
Skrajšani naziv: Plama-pur d.o.o.
Sedež in poslovni naslov: Hrušica 104, SI-6244 Podgrad
Lokacija: Industrijska cona Plama, Hrušica 104, SI - 6244 Podgrad
Telefon: 386 5 71 49 200
E-pošta: info@plama-pur.si
Spletni naslov: https://www.plama-pur.si
Dejavnost: Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
Šifra dejavnosti: 22.210
Davčna številka: SI61106062
Matična številka: 5042348
Osnovni kapital: 2.865.957,27 EUR
Direktor: mag. Uroš Barba