Politika kakovosti

Naš cilj so zadovoljni kupci, lastniki in zaposleni. Kot družbeno odgovorno podjetje skrbimo tudi za okolje v katerem delujemo in iz katerega prihajajo naši zaposleni.

V organiziranih procesih vodenja podjetja zagotavljamo zadovoljstvo deležnikov podjetja.

Poslovanje podjetja ima korenine v mednarodnih standardih za vodenje kakovosti v podjetjih, kot sta ISO 9001 in ISO TS 16949.