Skrb za okolje

V Plami-pur se zavedamo pomembnosti vplivov naše dejavnosti na okolje, zato v celotni sistem vodenja vključujemo tudi pomembne okoljske dejavnike, na katere lahko vplivamo.

V skladu z Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic, sodi Plama-pur med obrate večjega tveganja, ki za svoje delovanje potrebujejo okoljevarstveno dovoljenje.

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje je na podlagi varnostnega poročila izdala okoljevarstveno dovoljenje za proizvodnjo in predelavo poliuretanske pene. Vir večjega tveganja za okolje v družbi Plama-pur, predstavlja skladišče Toluen-diizocianata. V družbi smo izdelali in sprejeli ukrepe za obvladovanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic, ki so javnosti na voljo v dokumentu Informacija za javnost o varnostnih ukrepih.

FreeFOAM (2013-2016) Mednarodni projekt 7.OP, namenjen razvoju novega postopka proizvodnje PU pene z znižanjem koncentracije prostega izocianata z uporabo tehnologije funkcionalne mikrokapsulacije izocianata.