Razvoj & tehnologija

V Plami-pur namenjamo veliko pozornost izboljševanju kakovosti obstoječih izdelkov in razvoju novih.

S stalnimi izboljšavami, nadgradnjo obstoječe tehnologije in uvajanjem novih tehnologij uspešno sledimo zahtevam na svetovnem tržišču in konkuriramo najboljšim v panogi.