Zaposlimo gasilca

V kolikor statusa poklicnega gasilca še nimaš in imaš željo po pridobitvi teh znanj, te bomo na usposabljanje po programu za poklicnega gasilca v gasilsko šolo napotili v okviru zaposlitve.

 

NUDIMO:

 • zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom
 • poklicno zavarovanje
 • dodatno pokojninsko zavarovanje
 • nagrajevanje delovne uspešnosti
 • dodatno zdravstveno zavarovanje Specialisti kolektivno
 • možnost izobraževanja in pridobivanja novih znanj

 

NALOGE:

 • izvajanje požarne straže in nadzor stanja požarne varnosti
 • izvajanje intervencij v primerih požara, razlitja nevarnih snovi in drugih nesreč
 • vzdrževanje gasilske opreme in nadzor nad vgrajeno požarno opremo
 • izvajanje potrebnih aktivnosti za varovanje ljudi in premoženja družb v skladu z zakonom o zasebnem varovanju in načrtom varovanja
 • upravljanje kompresorskih naprav
 • urejanje okolice
 • vodenje predpisanih evidenc in delovne dokumentacije

 

ZAHTEVANI POGOJI:

 • srednja tehnična ali srednja strokovna izobrazba
 • potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku
 • psihofizična sposobnost za opravljanje dela (kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, bodo opravljali preizkus fizičnih sposobnosti po merilih za preizkus sposobnosti kandidatov na usposabljanju za poklicne gasilce)

 

PRIČAKOVANE SPOSOBNOSTI, ZNANJA:

 • zaključni izpit za poklic gasilec oz. pripravljenost na usposabljanje za poklic gasilec (kandidat, ki nima zaključnega izpita za poklicnega gasilca mora v predpisanem roku opraviti zaključni izpit za poklic gasilec)
 • NPK varnostnik-čuvaj oz. pripravljenost za usposabljanje in pripravo na NPK varnostnik/čuvaj
 • vozniški izpit C kategorije (zaželeno)

 

Prijavo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po e-pošti na : vlozisce@plama-pur.si