Izgradnja sončne elektrarne FE Plama-pur

V mesecu oktobru smo zaključili z investicijo izgradnje sončne elektrarne ter jo uspešno zagnali.

Za investicijo smo uporabili lastna finančna sredstva ter finančna sredstva iz kohezijskega sklada.

 

Opis naložbe:

IZGRADNJA SONČNE ELEKTRARNE 

FE PLAMA-PUR

JUNIJ 2023

Investitor:

PLAMA-PUR d.o.o.

Hrušica 104

6244 Podgrad

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.