ECO pene

Proizvodnja mehke poliuretanske pene iz vhodnih surovin, ki so pridobljene iz CO2, je naš prispevek k zmanjševanju ogljičnega odtisa.
 
Uporaba inovativnih tehnologij nam omogoča, da CO2 iz atmosfere uporabimo kot vhodno surovino.

CO2 je surovina, ki delno nadomešča uporabo fosilnih goriv pri izdelavi različnih kemijskih spojin. V tej smeri prispevamo k vrnitvi CO2 v vrednostno verigo in pomagamo zapreti ogljično zanko.

Iz surovin, pridobljenih iz ogljikovega dioksida, smo razvili novo linijo ECO pen, ki so uporabne za:
 

Čevljarsko industrijo

Avtomobilsko industrijo

Pohištveno industrijo  Čevljarstvo Čistilne gobice Pohištvena industrija Ležišča Embalaža Zvočna izolacija Avtomobilska industrija
E
C
O
p
e
n
e
PE       x x      
PL               x
PG   x